Latvia | Zemgale, Sēlija | Dienvidsusēja
 

Upesoga šo maršrutu veica 2020.gada aprīļa vidū. Pirmie 6 - 8 km ir samērā aizkrituši, kādās 5-6 vietās, nākas apiet koku sastrēgumu, laivu apnesot gar vienu vai otru krastu, daži sastrēgumi ir vērienīgāki un krājušies kādu laiku, daži pavisam svaigi, veidojušies lielākam kokam nogāžoties samērā šaurajā upes plūduma.

Laivojums nebūs galaicīgs, prasīs arī zināmu piepūli un padomāt labako variantu, kā tikt pāri kārtējam koku sastrēgumam. Diemžēl, pie sastrēgumiem veidojas arī zināma atkritumu krātuve, ja plānojiet laivot, paķeriet kādu maisu, kurā savākt drazas.

Jau pēc Cīruļu tilta upe iegūst arvien plašāku tecējumu, un tās krastos kritušie koki nekādi vairs neietekmē upes tecējumu.

Par Neretas tuvumu liecina arvien pieaugošais uzpludinājums. Maršruts labi nobeidzams un laivas ērti izceļamas, pirms tilta kreisā pusē.