Latvia | Zemgale | Svēte
21 1 0- 0 Svēte Jēkabnieki - Jelgava  
 

Rekomendējamais laivošanas posms Svētē. Maršrutu var saīsināt par par 5 km, sākot pie Vētrām - kājāmgājēju tiltiņa Jēkabniekos un beidzot pie pirmā Jelgavas tilta - Baložu ielā.

Svēte plūst pa Zemgales līdzenumu burtiskā nozīmē - krasti ir zemi un robežojas ar apstrādātiem laukiem un ganībām.

Vietām upē veidojas niedrāju veidotas nelielas salas, kas sašķeļ upes tecējumu divās daļās - šauros niedru tuneļos. Tās ir vienīgās vietas upē, kur jūtama izteikta straumīte un laivotājam atliek tikai prasmīgi piestūrēt, lai laiva nesabremzētos, atduroties pret krasta niedrēm.

Lai gan Bebra kunga klātbūtne krastos ir acīmredzama, nekādu skādi, kas sarežģītu laivošanu, tas nav nodarījis, jo upes krastos nav lielu koku, vien mazs krūmājs, ko apgrauzt. 2020.gada aprīļa otrā pusē viens "dambis" pāri upei gan bija uzbūvēts, bet tā šķērsošana zināmā mērā pat dažādoja mazliet vienmuļo laivojumu.

Upes krasti nav piemēroti izkāpšanai, un pusceļā - Svētē - noteikti plānojiet nelielu pastaigu, apstaigājot Svētes muižu jeb to, kas palicis pāri. Labā krastā - ērtākai izkāpšanai ir pontons un oficiāla zīme vēsta, ka te ir Pietura laivotājiem "Svētes pils".

Tuvojoties Jelgavai, niedru tuneļu ainavu nomaina pieticīgākas un lepnākas privātmājas un dārzu namiņi.

Jāatzīst, ka arī atkritumu draza kļūst lielāka.

Laivojumu var nobeigt pie pirmā tilta Jelgavā - Baložu ielā, vai vēl turpināt 2 km līdz Kalna Būriņu ceļa tiltam. Šajā posmā svarīgi, ka aiz pirmā dzelzceļa tilta upe sadalās 2 daļās, laivotājiem jāizvēlas kreisais virziens tūlīt aiz pirmās mājas kreisā pusē strauji pagriežoties pa kreisi. Pa labi aiziet vecupes atzars.

Maršruta noslēgums pie Būriņu ceļa tilta, ērtāk laivas izcelt pirms tilta kreisā krastā, te ērti var piebraukt ar auto.

Pēc laivojuma izstaigājiet arī Svētes palieņu pļavās izveidoto koka pastaigu laipu celiņu tīklu 1,6 km garumā, kas turpat netālu, pie tilta pār Svētes vecupi.