Latvia | Vidzeme | Lubāna | Aiviekste
47 2 0246 0 Aiviekste Lubāna - Ļaudona  
 

No Lubānas uz leju līdz pat Ļaudonai  Aivieksti šķērso 5 tilti ar vidējo intervālu 10km starp tiem, bet gar upi ir attīstīta ceļu infrastruktūra. Tas viss ļauj variēt jūsu ceļojuma garumu īpaši neapgrūtinot laivu nomātājus.