Latvia | Kurzeme | Skrunda, Kuldīga | Venta
44 2 0343 35 Venta LT/LV robeža - Skrunda  
 

Pēc Vadakstes ietekas Venta uz 3km kļūst par Latvijas - Lietuvas robežupi. Ap 30m plata, sekla straume ar labu kritumu, vietām vasarās noaugusi ar doņiem, vietām skaistiem koku apaugušiem krastiem. Pēc kreisā krasta pietekas Vārduvas ietekas laivotāji var uzgavilēt – abi Ventas krasti nu ir Latvijas teritorija. Upē parādās pirmās saliņas, turpmāk to skaits pieaug. Abos krastos valda attīstīta lauksaimniecība, gar upi biežas krūmu audzes. 10km no maršruta sākuma noteikti ir jāatzīmē kreisā krasta pietekas Losis ieteka. Te jau pagurušajiem laivojuma biedriem var uzdot ģeogrāfiskas viktorīnas vērtu jautājumu: cik Latvijā ir upes, kuru nosaukums ir vīriešu dzimtē? Precīzas atbildes nav, bet ap 30 noteikti ir.

 600m aiz Loša ir labā krasta pietekas Zaņas ieteka, un pēc nepilniem 2km ir klāt Nīgrandes tilts un sengaidītais veikals. Te sākas Ventas jaukākais posms. Nākamie 13,2km līdz Letīžas ietekai ir mazu saliņu, sēkļu un straujtecīšu virkne. Nepilnus 2km aiz Letīžas ir kārtrējās „vīriešu dzimtes upes” – Šķerveļa ieteka. Venta vēl aizvien plūst diezgan strauji un krastos parādās skaisti meži. Aiz plaša labā līkuma Venta iegraužas ap 13m augstā dolomītu atsegumā. Tās ir Gobdziņu klintis. Upē šeit ir straujtece, vieta ir skaista un noteikti ir vērts piestāt un uzkāpt klintīs, lai pavērotu ainavu.

 Aiz Gobdziņu klintīm mežs no upes atkāpjas, tā met pāris lielu loku un pēc 5km laivotāji ierauga Lēnu katoļu baznīcas torņus. Tepat baznīckalna pakājē ir labs laivojuma finiša punkts. Te arī Kojas ieteka. Turpmākos 8,8km līdz Skrundai Venta plūst pa apkoptiem laukiem. Ne ar ko īpašu upe neizceļas, šeit viss ir atkarīgs no jūsu ceļabiedriem un motivācijas nokļūt līdz Skrundai.