Latvia | Vidzeme | Amata
34 0 0103 0 Amata Skujene - Amata  
 
Laivot pa Amatu var sākt no Skujenes, tas būs 2 dienu brauciens. Augštecē upe ir salīdzinoši mierīgāka, tomēr tā ir nelielām straujtecēm un krācītēm bagāta – īsts laivošanas un neskartas dabas baudījums. Skujenē pie tilta ir ērta laivās iekāpšanas vieta, šalkojošā straujtece zem tā ir kā labs piedzīvojuma solījums un atgādinājums uz upes būt modriem. Posms līdz apdzīvotai vietai Amata 2014. gadā ir tīrīts no nebraucamiem šķēršļiem, taču tas negarantē brīvu laivojumu nākamajos gados, jo Amatas straumes ir visai ievērojamas. Laivojuma sākumposmā samulsina bagarēts upes posms, taču tas pēc trim kilometriem beidzas, un aiz Šipku māju privāttiltiņa Amata atgriežas savā dabīgajā tecējumā. Tālāk seko fantastisks meža posms līdz bijušajām Sīļu dzirnavām, pa ceļam Amatai izlīkumojot zem Doles tilta . Šeit Amatai ir ievērojams kritums (2,9 m/km) un pašās dzirnavās ir neparasti nikni suņi (2015. gada pavasara dati). Ja šeit laivas jāapnes, tad prātīgāk to ir darīt pa upes labo krastu. Tālāk seko 17 km garš, straujš un līkumains posms līdz apdzīvotai vietai Amata . Straujteces, mazu upīšu ietekas, līdz pat 20 m augsti krasti, senas tiltu un tiltiņu vietas seko cita citai. Mazāk pieredzējušiem laivotājiem pie Amatas ciema laivojumu ir ieteicams beigt, jo tālāk sākas Amatas trakākais posms.