Latvia | Rīgas, Vidzeme | Ogre
 

Ogre tek caur Madonas, Ērgļu, Vecpiebalgas, Lielvārdes un Ogres novadiem. Upes garums 188 km, kritums 222 m, galvenās pietekas – Līčupe un Aviekste, ietek Daugavā. Ogre ir trešā garākā Latvijas upe, tā nekad nevienā posmā nav bijusi bagarēta. 2003. gadā Latvijas Dabas fonda eksperti konstatēja Ogres upē lielu īpaši aizsargājamo biotopu un augu sugu atradņu koncentrāciju. Upes ielejā atrodas 15 Latvijā īpaši aizsargājami biotopi. Tās krasti ir izteikti vērsti pret ziemeļiem un dienvidiem, līdz ar to katrā krastā ir savs mikroklimats. Ja vienā jau zaļo zāle un zied efemēri, tad otrā krastā vēl nav nokusis sniegs. Krastos daudzviet dolomīta atsegumi: Kalnrēžu dolomītsmilšakmens pie Rembates un Ogres dolomītu krauja pie bijušās Ogres kartona fabrikas ir aizsargājami ģeoloģiskie objekti.

Ogres dabas parka vērtības ir neregulētā Ogres upes ieleja ar tās krastu ainavām, daudzveidīgi meži, kas rudeņos bagāti ar ogām un sēnēm, plašas pļavas, upju krāces, kraujas, avoti, dižakmeņi, dižkoki un dažādi citi dabas elementi, kas iedvesmo un priecē kā dabas parka iedzīvotājus, tā arī apmeklētājus. Īpaša dabas vērtība ir Ogresmuižas stārķu kolonijai, kas ir viena no lielākajām balto stārķu ligzdošanas vietām Latvijā.