No Grūbes HES  līdz ietekai Mustjogi ir vienas dienas laivojums. 

Apē nevar nepamanīt Raganu klintis – gleznainus smilšakmens atsegumus Vaidavas kreisajā krastā. 8km aiz Apes ir Vastse – Roosa HES pie kura kreisajā krastā ir labas apmetņu vietas. Interesants apskates objekts šeit ir serpentīnveida zivju ceļš gar aizsprostu. Atcerieties, ka makšķerēšana un spiningošana Vaidavā Igaunijas teritorijā ir aizliegta!

 Aiz Vastse – Roosa Vaidava sāk zaudēt savu straujumu un šarmu. Krastos parādās kārklu audzes, bet lēnajos ielīčos krājas palu nestie koki, kas kopā ar pērnajām niedrēm veido peldošas saliņas. Saprātīgi ir laivojumu beigt pie Vaidavas ietekas Mustjogi, bet ja ceļojums paredzēts līdz Gaujai, tad jārēķinās, ka  Mustjogi ir  nepārtrauktu meandru, atteku, palieņu pļavu un kārklu labirints.